Từ khóa: file APK

Tải về và cài đặt ứng dụng Android cho điện thoại trực tiếp từ máy tính windows

Pure APK Install là phần mềm cài đặt APK cho thiết bị Android cài đặt phần mềm bằng file APK cho Android dùng để cài đặt game và các ứng dụng từ máy tính cho điện thoại Android hoặc máy tính bẳng Android một cách dễ dàng. Nó sẽ chỉ mất một vài bước để cài đặt bất kỳ ứng …

Back To Top