Chính sách

Chính sách của XaiAndroid Blog

Các bài viết của xaiandroid.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài quy định liên quan tới nội dung bản quyền trên Android Blog nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Xaiandroid.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên xaiandroid.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng đã được quy định theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ xaiandroid.com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng xaiandroid.com.

Xin cảm ơn

Back To Top