Từ khóa: ROM AOSP Pure

Cài đặt ROM AOSP Pure Android 6.0 Marshmallow cho LG Optimus G

Như ở bài trước xaiandroid có hướng dẫn các bạn: Cài đặt Android 6.0 Marshmallow cho LG Optimus G E975 với ROM AOSP và hôm nay tiếp tục hướng dẫn cài cài đặt Android 6.0 Marshamllow cho LG Optimus G nhưng sử dụng bản ROM AOSP Pure. Bản ROM này được phát triển bởi thành viên DevSwift1 có tiếng trên …

Back To Top