Từ khóa: ROM Android 6.0 Marshmallow

Cài đặt Android 6.0 Marshmallow cho LG L90 bằng ROM CM 13

Điện thoại LG L90 có thể không nhận được bản cập nhật Marshmallow chính thức và không có bất cứ thông tin chính thức nào từ LG. Tuy nhiên, các nhà phát triển hỗ trợ cho thiết bị này dường như ngày càng tốt hơn mỗi ngày so với các thiết bị tầm trung khác. …

Back To Top