Từ khóa: flash nhân Kernel

Hướng dẫn cài đặt ADB & Fastboot trên máy tính Linux, Chrome OS và Mac OS X

Để tiến hành một số cài đặt quen thuộc trên điện thoại của bạn thì bạn cần phải sử dụng câu lệnh ADB Fastboot trên máy tính của bạn chẳng hạn như khi bạn flash nhân Kernel tùy chỉnh và Unlock Bootloader cho các thiết bị như Motorola, Nexus, Sony và HTC thì bạn cần phải sử …

Back To Top