Từ khóa: USB

Mẹo sạc nhanh cho Pin SmartPhone và Tablet

Đối với các dòng sản phẩm SmartPhone và Tablet hiện nay tốn kha nhiều điện bởi các công nghệ được tích hợp trên các sản phẩm cần phải có nguồn điện duy trì đảm bảo hoạt động thông suốt. Tuy nhiên các công nghệ này chưa thực sự tiến kiệm điện khiến cho việc tiêu …

Cài TWRP Recovery 2.8 cho Nexus và thiết bị Moto

Recovery được biết đến và một trong những phục hồi tùy chỉnh sử dụng nhiều nhất trên thiết bị Android khác nhau và ở đây chúng ta đang nói về TWRP Recovery hoặc TeamWin Recovery. Độc đáo đầu tiên bao giờ để mang lại cảm ứng giao diện hỗ trợ cho hệ thống Android Recovery. Và không chỉ …

Back To Top