Từ khóa: TWRP custom recovery

Cài đặt Rom Android 5.0 CM 12 nightly cho Sony Xperia Z3

CM 12 nightly dựa trên Android 5.0 đầu tiên cho điện thoại thông minh Sony Xperia Z3 quốc tế. Kiểm tra hướng dẫn này để tìm thông tin cơ bản về cách để flash tùy chỉnh rom mới này cho các thiết bị của bạn. CM 12 nightly là bản xây dựng được thực hiện …

Back To Top