Từ khóa: tải xuống APK

Cách bật “Nguồn không xác định” hoặc cài đặt tệp APK trên Android Oreo

Nhiều người dùng Android chưa bao giờ biết rằng Android cho phép người dùng cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Google Play. Google Play đủ tốt cho họ, nhưng nếu bạn ở đây, có thể bạn đã tải xuống ứng dụng Android trước đây. Kích hoạt các nguồn không xác định có thể là một …

Back To Top