Từ khóa: DiskUsage

Ứng dụng cần có để dọn dẹp trên thiết bị Android

Sau một thời gian sử dụng điện thoại Android, thì thiết bị Android của bạn sẽ chậm chạp bởi nó phát sinh các tập tin cũng như lịch sử và các file trong quá trình bạn sử dụng. Để xóa bỏ chúng bạn đã có cách xử lý bằng cách sử dụng ứng dụng dọn …

Back To Top