Từ khóa: Desktop grip

Tuỳ chỉnh giao diện điện thoại Android với Nova Launcher

Launcher là hình nền cho thiết bị Android, Launcher sẽ chứa những biểu tượng của các ứng dụng, các widget và nút App Drawer. Launcher rất quan trọng trong Android bởi có nó bạn mới có thể thao tác để mở các ứng dụng. cài đặt. các không gian để hiển thị widget. Thông thường bạn có …

Back To Top