Từ khóa: các nhà sản xuất OEM

Cài đặt bản cập nhật Stagefright Patch cho Nexus 4, 5, 6, 7, 9, 10

Lỗ hổng bảo mật Stagefright là một trong những lỗi nghiêm trọng khiến các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị quan tâm tới việc vá lỗi. Lỗ hổng này ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 1 tỷ thiết bị android và được tiến hành phát hành cập nhật với tên gọi Stagefright Patch Update. Bản cập nhật …

Remove cảnh báo Unlocked Bootloader trên Moto G 2015

Tùy chỉnh phát triển Android và tinh chỉnh đã trở nên khá phổ biến từ vài năm qua, nhờ sự phát triển đa dạng và những người đam mê. Root, cài đặt phục hồi tùy chỉnh, ROM và hạt nhân đã trở thành một công việc hàng ngày cho hầu hết những người sử dụng Android.Cuộc …

Back To Top