Các mã code bí mật trên Android mà bạn nên biết

Android có rất nhiều mã code bí mật giúp bạn có thêm nhiều thông tin về chiếc điện thoại mà mình đang sử dụng. Mình xin được giới thiệu qua 1 số mã code phổ biến hiện nay :

1. Hiển thị thông tin điện thoại.

Code : *#*#4636#*#*

Code này sẽ hiển thị các thông tin về điện thoại như : thông tin điện thoại, thông tin pin, và một số thông tin chi tiết khác nữa…

4636 android code

2. Reset lại toàn bộ dữ liệu.

Code : *#*#7780#*#*

Code này sẽ reset lại cài đặt tài khoản google, dữ liệu hệ thống, các dữ liệu của ứng dụng, các ứng dụng đã download… Code này không reset được các dữ liệu trong thẻ nhớ.

3. Format lại điện thoại.

Code : *2767*3855#

Code này sẽ xóa bỏ tất cả các file và cài đặt, bộ nhớ lưu trữ nội bộ của thiết bị.

Note: bạn không thể hủy bỏ tác vụ này sau khi nhập mã code.

4. Sau lưu các tệp tin media.

Code : *#*#273283*255*663282*#*#*

Code này sẽ mở ra một màn hình mới, giúp bạn có thể sao lưu các tệp media trên thiết bị của bạn.

5. Một số code khác.

Ngoài ra mình có tìm được một số code khác có thể rất hữu ích cho bạn :

 •  IMEI Number: *#06#  
 • RAM Memory version: *#*#3264#*#*
 • FTA SW version: *#*#1111#*#*
 • HW version: *#*#2222#*#*
 • Touchscreen version: *#*#2663#*#*
 • Test Bluetooth: *#*#232331#*#*
 • Display Bluetooth Physic Address: #*#232337#*#
 • Test secret GPS: *#*#1472365#*#*
 • Test other GPS:  *#*#1575#*#*
 • Test WiFi/Wireless LAN of phone: *#*#232339#*#* or *#*#528#*#* or *#*#526#*#*
 • Display Wi-Fi MAC Address: *#*#232338#*#*
 • Test Vibration and Back-light of device: *#*#0842#*#*
 • Test Proximity/Distance Sensor: *#*#0588#*#*
 • Test Touchscreen: *#*#2663#*#*
 • Audio Test: *#*#0289#*#* or *#*#0673#*#*
 • Launch Service Mode: *#*#197328640#*#*
 • Hidden Service Menu (Motorola Droid): ##7764726
 • Field Test: *#*#7262626#*#*
 • To format the phone: *2767*3855#
 • Restore Factory Settings: *#*#7780#*#*
 • Create Immediate backup of your multimedia files: *#*#273282*255*663282*#*#*
 • Display Phone Information: *#*#4636#*#*
 • Get detailed Camera Information: *#*#34971539#*#*
 • Software & Hardware Information: *#12580*369#
 • Display HSDPA/HSUPA Control Menu: *#301279#
 • Start GTalk Monitoring: *#*#8255#*#*
 • Get PDA, Phone, H/W and RF Call Date: *#*#4986*2650468#*#*
 • Displays Build Time and Change List number: *#*#44336#*#*
 • Packet Loopback Test: *#*#0283#*#*
 • LCD  Display Test: *#*#0*#*#*
 • Enter Service Menu (on New Phones): *#0*#
 • Diagnostic Configuration: *#9090#
 • USB Logging Control: *#872564#
 • System Dump Mode: *#9900#
 • View Phone Lock Status: *#7465625#
 • Executes Emergency Dial Screen to unlock PUK Code: **05**#
 • Enables Voice Dialing Logging Mode: *#*#8351#*#*
 • Disables Voice Dialing Logging Mode: *#*#8350#*#*
 • Change behavior of Power button: *#*#7594#*#*

Liên kết: thủ thuật website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top