Vô hiệu hóa và gỡ bỏ danh sách các ứng dụng mặc định trên LG G4

LG G4

Xu hướng cá nhà sản xuất điện thoại nhồi nhét các ứng dụng không cần thiết lên thiết bị của bạn. Với những ứng dụng không cần thiết đó làm tốn tài nguyên máy và làm ảnh hưởng tới kết nối internet bởi chúng chạy ẩn danh để kết nối tới các máy chủ được chỉ định bởi nhà phát triển.

Hầu hết với các ứng dụng được nhà sản xuất cài đặt ngay trên thiết bị đều có có lợi nhuận từ các nhà phát triển và đó cũng là hình thức kinh doanh hiệu quả kết hợp giữa thiết bị thông minh và ứng dụng. Với cách làm này ngày càng có nhiều ứng dụng không phải là ứng dụng mặc định của android mà là của bên thứ 3 mà bạn không thích một chút nào và muốn gỡ bỏ chúng ngay khỏi thiết bị của bạn.

Nhưng với các ứng dụng được cài đặt sẵn như vậy thường ít hoặc không sử dụng nhưng vẫn chiếm một diện tích trên thiết bị. Nếu bạn sở hữu LG G4, bạn phải tự hỏi làm thế nào để gỡ bỏ các ứng dụng hệt thống (hay còn gọi là bloatware) một cách an toàn cách an toàn từ các OEM.

Nếu bạn bạn đang sử dụng LG G4 đã được root, bạn có thể dễ dàng loại bỏ hoặc đóng băng các ứng dụng bằng cách sử dụng root file hoặc Titanium Backup. Trong trường hợp bạn không có đặc quyền root, bạn vẫn có thể vô hiệu hóa các ứng dụng hệ thống vô dụng. Khi vô hiệu hóa một số ứng dụng hệ thống có thể dẫn đến một số lỗi khác hay FCs và nhiều người ngần ngại với các lỗi đó. Đó là Dennisg34 giúp bạn gỡ bỏ an toàn các ứng dụng có trong danh sách.

Remove Bloat Apps an toàn trên LG G4

Lưu ý: Xin lưu ý rằng danh sách sau đây là các ứng dụng hệ thống trên LG G4 và dịch vụ có thể vô hiệu hóa và gỡ bỏ an toàn.

LG Apps và dịch vụ:

 • AmazonAppStore
 • AmazonKindle
 • AmazonMP3
 • AmazonMobile
 • Backup Agent
 • Calendar
 • DT Ignite
 • Dual Window 20150320L
 • ELTest
 • GCUV
 • LDB
 • Leccp
 • LG Backup
 • LG Bridge Service
 • LG GNSS
 • LG Health
 • LG Health Agent
 • LG Intelligent Agent
 • LG VoiceCommand SpeechPack
 • LGApduService
 • LGMapUI
 • LGSetupWizard
 • LGSmartCardService
 • LGSmartCover
 • LGWernickeManager
 • LGWfdsServices
 • LIA Informant
 • LIA S4URecommender
 • LLKAgent
 • Maluuba QVoice Interface
 • Music
 • Music
 • QuickMemo+
 • Retail Demo Mode
 • Setup Wizard
 • Setup Wizard
 • SlackerRadio
 • SIM Toolkit
 • Smart Cleaning
 • Smart Notice
 • Smart screen
 • Smart Tips
 • System Updates  (Freeze to block OTA updates)
 • Tasks Storage
 • Video
 • Video Trim
 • Voice Command
 • Voice Mate
 • Voice Mate Engine
 • Voice Mate Speech Pack
 • Weather
 • Weather Platform
 • Wfd Service

Verizon Apps và dịch vụ:

 • com.verizon.permissions.qos
 • com.verizon.vzwavs
 • MyInfoZone
 • MyVerizon
 • VZCloud
 • VZMessages
 • VZMobileSecurity
 • VZNavigator
 • VZWAPNLib
 • VZWAPNService
 • Verizon Location Agent
 • VzWSMSFilter

Các ứng dụng và dịch vụ:

 • ActionManager Service
 • Emergency Alerts
 • EULA
 • Email
 • Exchange
 • FaceLock
 • FormManager
 • Google Play Books / Movies / Music / Games / Newstand
 • Google Drive / Chrome / CloudPrint / Maps / Hangouts / G +
 • SmartShare.DLNA
 • SmartShare.MediaServer
 • SmartShare.Provider
 • SmartSharePush
 • Tags
 • TalkBack
 • IMDB
 • NFL Mobile

Làm thế nào để Remove Bloat Apps trên LG G4

Vâng, điều này một phần là thực sự dễ dàng. Hầu hết các ứng dụng được liệt kê ở trên có thể được vô hiệu hóa bằng cách vào Settings -> Application Manager > All và sau đó chạm vào nút Disable. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng cáccông cụ Debloater cho mục đích này. Người dùng root có thể sử dụng ứng dụng Titanium Backup để đóng băng các ứng dụng mong muốn.

Liên kết: thủ thuật website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top