Từ khóa: ứng dụng của bên thứ 3

Cài đặt ứng dụng hạn chế từ Play Store cho các thiết bị Unroot

Với hơn 1,5 triệu ứng dụng, Google Play Store đã cung cấp giải trí, kết nối, personalisations, tác phẩm nghệ thuật và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Play Store hạn chế một số các ứng dụng dựa trên khu vực và trong một số trường hợp với các thiết bị .Những ứng dụng bị hạn chế vì …

Back To Top