Từ khóa: ứng dụng Build Prop Editor

Kích hoạt tính năng đa nhiệm Multi Window Mode trên Android Marshmallow

Android Marshmallow là phiên bản Android mới nhất trên và có sẵn cho Nexus và một số thiết bị Android. Marshmallow mang lại một số tính năng mới trên Android Stock với Now On Tap được nói đến nhiều nhất về tính năng. Nhiều tính năng khác bao gồm chế độ Doze mode, App Permissions, hỗ trợ quét …

Back To Top