Từ khóa: Refurbished

Hướng dẫn kiểm tra Brand-New hay Refurbished trên điện thoại Android

Khi mua 1 chiếc điện thoại ở các của hàng, bạn thường thấy trạng thái máy là Brand-New hay Refurbished (Đã qua sử dụng). Trạng thái máy Brand-New và Refurbished cực kỳ quan trọng khi bạn mua vì vậy bạn cần kiểm tra nó trước khi mua để xem máy đó đã được sử dụng hay mới sản xuất. …

Back To Top