Từ khóa: Recent Apps Menu

Có gì mới trên hệ điều hành Android N

Google giới thiệu Android N lần đầu tiên tại sự kiện Google I/O 2016, nhưng các nhà phát triển phần mềm có thể khám phá bản thử nghiệm Android N trước khi nó được phát hành chính thức. Cũng như mọi năm, chúng ta đều không thể biết được chữ N có ý nghĩa gì …

Back To Top