Hướng dẫn cách backup và restore toàn bộ dữ liệu điện thoại Android : Ứng dụng, Messages, APN, Contacts và Call logs

Trong quá trình sử dụng điện thoại android bạn cũng cần phải tiến hành backup để đề phòng trường hợp có vấn đề gì đó xảy ra thì bạn có thể restore lại toàn bộ dữ liệu trên điện thoại của bạn. Cách này rất hiệu quả bởi không phải lúc nào thiết bị hoạt động có hiệu quả mà trong trường hợp bạn xóa nhầm thì càng gay go khi các dữ liệu quan trọng mất tiêu cũng như khi bạn cài đặt bản rom không đúng trên thiết bị thì có thẻ sử dụng lại bản rom trước đó. Hôm nay xaiandroid hướng dẫn tất cả các bạn sử dụng điện thoại android sao lưu lại các dữ liệu quan trọng như  Ứng dụng, Messages, APN, Contacts và Call logs.

backup-and-restore-android

Backup và Restore lại các dữ liệu ứng dụng trên Android.

Để thực hiện việc sao lưu và khôi phục lại tất cả các ứng dụng bạn cần phải sử dụng ứng dụng miễn phí: App Backup & Restore  trên Google Play Store

Backup & Restore
Backup & Restore

Các tính năng chính của ứng dụng Backup & Restore:

 • Backup apps to SD card
 • Batch backup
 • Backup market link for protected apps
 • Restore apps from SD card
 • Batch restore
 • Quick uninstalling
 • Sort apps by name, install date, size
 • Auto backup on install
 • Show storage usage
 • Multi version backup
 • Search app from Google market
 • Send apk file by email
 • Share market link
 • Support App2SD

Backup và Restore toàn bộ tin nhắn SMS trên Android.

Để sao lưu toàn bộ tin nhắn trên điện thoại của bạn thì bạn sử dụng ứng dụng miễn phí: SMS Backup & Restore

SMS Backup & Restore
SMS Backup & Restore
Developer: SyncTech Pty Ltd
Price: Free

Các tính năng ứng dụng SMS Backup & Restore:

 • Tin nhắn SMS Backup trong định dạng XML
 • Chọn một thời gian dự kiến để tự động sao lưu.
 • Sao lưu định dạng độc lập với phiên bản Android để các tin nhắn có thể dễ dàng di chuyển từ một điện thoại khác, không phụ thuộc vào phiên bản Android.
 • Lựa chọn để chọn cuộc hội thoại để sao lưu.
 • Xem / phục hồi tất cả các tin nhắn hoặc cuộc hội thoại chỉ được lựa chọn.
 • Xóa tất cả các tin nhắn SMS trên điện thoại.
 • Email cho tập tin sao lưu.
 • Tự động gửi lên Email hoặc Tải lên Dropbox & Google Drive bằng cách sử dụng Add-On.
 • XML sau đó có thể được chuyển đổi sang định dạng khác, và cũng có thể được xem trên một máy tính.

Backup và Restore lại các tùy chỉnh APN

Sao lưu thông tin APN thì bạn nên sử dụng ứng dụng APN Backup & Restore trên Google Play Store, ứng dụng cũng miễn phí luôn cho bạn sử dụng

APN Backup & Restore
APN Backup & Restore
Developer: Ritesh Sahu
Price: Free

Các tính năng chính

 • Titanium Backup
 • Find APN and restore
 • Conversion support

Backup và Restore lại toàn bộ danh bạ, Contacts trên Android.

Để sao lưu danh bạ thì bạn sử dụng ứng dụng Super Backup : SMS & Contacts, nó hoàn toàn miến phí.

Super Backup & Restore
Super Backup & Restore

Các tính năng chính của ứng dụng

 • Backup apps to SD card
 • Backup & restore app’s data(need root)
 • Batch restore apps from SD card (need root)
 • Backup Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars to SD card
 • Restore Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars from SD card
 • Can select SMS conversations to backup
 • Delete the backup data on SD card
 • Schedule automatic backups
 • Auto upload scheduled backup files to your Gmail
 • Show last backup count & time
 • User can change backup folder path in Settings
 • Can backup Contact’s group and picture properties

Backup và Restore lại lịch sử cuộc gọi trên Android

Để sao lưu và khôi phục lại lịch sử cuộc gọi thì bạn nên sử dụng ứng dụng: Call Logs Backup & Restore. Ứng dụng này có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và nó có thể sao lưu theo định dạnh XML và bạn có thể dễ dàng đọc trên máy tính và nó miễn phí

The app was not found in the store. 🙁

Các tính năng của ứng dụng

 • Automatic Scheduled Backups.
 • View Backup Contents from within the App.
 • Backups created in XML Format.
 • Option to specify the Backup folder.
 • Backup format is independent of the Android version so the Call History can be easily moved from one phone to another, irrespective of the Android version.
 • Delete Call History on the Phone.
 • Email a backup file.
 • The XML can then be converted to other formats, and can also be viewed on a computer.

Các ứng dụng được liệt kê đều hoàn toàn miễn phí và được sử dụng phổ biến trên thiết bị android và bạn có thể tải chúng về ngay trên Google Play Store

Liên kết: thủ thuật website

1 comment on “Hướng dẫn cách backup và restore toàn bộ dữ liệu điện thoại Android : Ứng dụng, Messages, APN, Contacts và Call logs

 1. Thien viết:

  A oi cho too hoi May Samsung A8 cai dat may app backup restore vas sms back up restore va Super Backup : SMS & Contacts va Call Logs Backup & Restore cho may em duoc ko
  Cam on Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top