Từ khóa: phím Menu

Làm thế nào để sửa lỗi mắc kẹt Bootloop trên Samsung Galaxy S4 sau khi cập nhật Lollipop

Gần đây chúng tôi đã thấy nhiều truy vấn sau khi cập nhật Lollipop. Rất ít trong số họ báo cáo pin và điểm khác ra vào sự ổn định của phần mềm stock. Đó là thời gian khó khăn cho các OEM đặc biệt cho Samsung porting Android Lollipop đến các thiết bị của …

Back To Top