Từ khóa: Philz Touch CWM Recovery

Cài đặt Philz Recovery trên Galaxy Grand Prime SM-G530F/FZ

Cài đặt một phục hồi tùy chỉnh có lợi thế riêng của nó. Điều này bao gồm, flash gói SuperSU để đạt được quyền truy cập root, cài đặt ROM tùy chỉnh hoặc hạt nhân, Xposed Framework, và nhiều hơn nữa. Không có nhiều phục hồi có sẵn cho Samsung Galaxy Prime SM-G530F / FZ. …

Back To Top