Từ khóa: Open command window here

Hướng dẫn cài đặt Android M Preview cho Google Nexus 5

Với sự kiện Android M Preview được phát hành cho toàn cầu, chúng ta có những khám phát và trải nghiệm mới về hệ sinh thái này. Người dùng Android đang theo dõi tìm kiếm thông tin mới về những gì Android M mang lại trong tương lai gần. Người dùng Nexus đã lấy về xem …

làm thế nào để cập nhật Android 5.1.1 Lollipop OTA cho Nexus 6?

Google đã bắt đầu tung ra bản cập nhật Android 5.1.1 Lollipop mới nhất cho Nexus 6. Các bản cập nhật mới nhất có số hiệu LMY47Z cho nhà mạng Sprint, US Cellular và các phiên bản quốc tế trong khi các phiên bản của nhà mạng T-Mobile đang được nhận bản cập nhật có mã số LYZ28E. …

Back To Top