Từ khóa: FRP

Làm thế nào thực hiện vượt qua Factory Reset Protection trên Galaxy S7/S7 Edge

Bạn đang sử dụng Galaxy S7 và quên mất mật khẩu tài khoản Google của bạn? Hoặc mua lại Galaxy S7/S7 Edge và bạn phải thực hiện factory reset để Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn, nhưng không may, bạn có thể được nhìn thấy thông báo: Thiết bị này được thiết lập lại. …

Back To Top