Từ khóa: Flash CyanogenMod

Ứng dụng SMS-Romer cài đặt ROM CyanogenMod cho điện thoại Android

Hiện nay có rất nhiều cách cài đặt ROM tùy chỉnh cho thiết bị Android, nhưng bạn chưa khám phá ra được hết các cách cài đặt. Với việc sử dụng ROM tùy chỉnh thì không thể nói hết được vì ưu điểm có nó nhiều hơn nhược điểm. Thành viên rootfan trên diễn đàn …

Back To Top