Từ khóa: điều khiển điện thoại Android

Điều khiển điện thoại android bằng ứng dụng Vysor trên Google Chrome

Vysor là một ứng dụng sáng tạo cho phép bạn điều khiển điện thoại Android của bạn ngay trên trình duyệt Google Chrome. Sử dụng Extension Chrome Web, bạn có thể kiểm soát điện thoại Android của bạn thông qua máy tính để bàn của bạn. Nó rất dễ dàng để cài đặt ứng dụng Chrome …

Back To Top