Từ khóa: điện thoại LG G3

Cài đặt Marshmallow KDZ cho LG G3 D855 sử dụng LG Flash Tool

LG đã bắt đầu tung ra các bản cập nhật Android 6.0 Marshmallow với năm ngoái cho điện thoại LG G3. Các bản cập nhật có mã 30B cho phiên bản LG G3 D855 và chúng tôi tin rằng sắp có các bản cập nhật khác dành cho các phiên bản LG G3 khác. Bản cập nhật Marshmallow …

Back To Top