Từ khóa: điện thoại HTC One

Cách chụp ảnh màn hình trên HTC One đơn giản

Nếu như bạn đang đọc một bài báo cũng như đang nhắn tin với ai đó mà muốn chụp được màn hình đang hoạt động đó thì bạn có thể chụp lại toàn bộ bằng chính tính năng sẵn có trên điện thoại. Nếu bạn sử dụng HTC One thì càng đơn giản bởi trên …

Back To Top