Từ khóa: AcDisplay

Trải nghiệm tính năng Always-On Display của Samsung Galaxy S7 trên các thiết bị Android

Samsung Galaxy S7 một trong những thiết bị mới của hãng công nghệ khổng lồ Hàn Quốc. Nó được trang bị màn hình 5,1 inch Quad HD tuyệt đẹp. Với tính năng “always-on display” thì nó hiển thị quá tuyệt vời luôn mà bạn không cần phải so đo, trong đó cho thấy bạn trong thời gian …

Back To Top