Sử dụng đa nhiệm Multi Window bằng Xposed XMultiWindow trên thiết bị Android

Tính năng đa nhiệm Multi Window trên thiết bị Android rất hữu ích khi bạn muốn sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc thay vì phải thao tác qua lại trên thiết bị. Để sử dụng tính năng Multi Window trên thiết bị Android bạn cần phải tiến hành cài đặt Xposed XMultiWindow.

Multi-Window-on-Android

Xaiandroid hướng dẫn bạn cài đặt Xposed XMultiWindow trên thiết bị Android của bạn để có được tính năng đa nhiệm Multi Window. Lưu ý là nó chỉ sử dụng được trên một số thiết bị mà không hoạt động trên tất cả các thiết bị và thiết bị của bạn cũng cần phải được root thì mới có thể cài đặt Xposed XMultiWindow.

Cài đặt Xposed XMultiWindow trên thiết bị Android

  1. Tải về và cài đặt Xposed InstallerXMultiWindow APKS cho điện thoại của bạn từ các liên kết dưới đây.
    Download Xposed Installer
    Download XMultiWindow
  2. Cài đặt Xposed Installer và cấp quyền SuperSU cho nó..
  3. Cài đặt XMultiWindow và sau đó kích hoạt nó trong ứng dụng Xposed.
  4. Mở ứng dụng XMultiWindow và bắt đầu với chế độ đa nhiệm Multi Window.

Nguồn XMultiWindow và Xposed

Liên kết: thủ thuật website, nukeviet 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top