Từ khóa: Xposed Installer

Làm thế nào cài đặt Systemless Xposed lên các thiết bị Android

Xposed là một trong những tùy biến tốt nhất dành cho thiết bị Android. Nó cho phép bạn tùy biến chiếc điện thoại android của bạn thêm một số tính năng có sẵn thường có trong rom tùy chỉnh. Những tính năng này có thể sử dụng trên bất kỳ rom thông qua cài đặt module. Tuy …

Sử dụng đa nhiệm Multi Window bằng Xposed XMultiWindow trên thiết bị Android

Tính năng đa nhiệm Multi Window trên thiết bị Android rất hữu ích khi bạn muốn sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc thay vì phải thao tác qua lại trên thiết bị. Để sử dụng tính năng Multi Window trên thiết bị Android bạn cần phải tiến hành cài đặt Xposed XMultiWindow. Xaiandroid hướng dẫn bạn cài …

Back To Top