Từ khóa: TrueCaller dialer

Thay TrueCaller bằng Google Dialer trên OnePlus One chạy hệ điều hành Cyanogen 12.1 với

OnePlus One gần đây đã có một bản cập nhật phần mềm, và trong số tất cả các bản cập nhật khác là một ứng dụng quay số mới. Trình quay số tiêu chuẩn của Google hiện nay được thay thế bằng TrueCaller dialer. Người dùng hệ điều hành Cyanogen ép buộc người dùng bằng TrueCaller …

Back To Top