Từ khóa: Transparent Status Bar

Mod thanh Status Bar trong suốt cho Android 4.4 Kitkat

Bạn đang khám phái chiếc điện thoại Android của bạn nhưng cảm thấy màn hình nó hơi trật trội nếu như bạn đặt một bức ảnh đẹp làm hình nền. Đó là điều dễ hiểu khi điện thoại có màn khá là bé vì vậy để làm sao mở rộng được màn hình? Không có …

Back To Top