Từ khóa: tính năng độc đáo

Ứng dụng Focus cho phép tag ảnh và tổ chức Gallery

Focus là một ứng dụng thư viện tiêu chuẩn với một giao diện thanh lịch và rất nhiều tính năng hữu ích mà một bộ sưu tập phương tiện truyền thông hiện đại cần có. Một khi bạn thay thế ứng dụng này với ứng dúng mặc định trên thiết bị bạn sẽ không thể …

Back To Top