Từ khóa: tiện ích màn hình khóa

Bật Lock Screen Widgets trên Android 4.4 Kitkat

Sau thời gian xây dựng và phát triển thì đến phiên bản Android KitKat thì các tiện ích màn hình khóa sẽ bị tắt nhưng bạn cũng có thể bật nó lên để sử dụng. Đó là cách làm có chủ ý của chính Google đảm bảo quyền tự do sử dụng thay vì bắt ép …

Back To Top