Từ khóa: Terminal

Một số câu lệnh thường được sử dụng trong ADB và Fastboot

Với mỗi người mới sử dụng thiết bị android thường cố gắng tránh xa adb (hoặc Terminal trên Mac). Có vẻ như nó làm cho người sử dụng không thể kiểm soát được thiết bị của mình và làm chính bản thân căng thẳng khi đụng vô ADB Commands. Hôm nay xaiandroid.com sẽ giải thích về các …

Back To Top