Từ khóa: tắt ứng dụng khởi động

Tắt các ứng dụng khởi động cùng điện thoại với BootManager

Sau một thời gian bạn cảm thấy điện thoại xaiandroid của bạn khởi động khá là chậm chạp nhưng bạn chưa biết cách khắc phụ. Thật đơn giản đó là bạn tắt các ứng dụng khởi động cùng điện thoại android. Bởi những ứng dụng này khi khởi động nó cung chiếm một phần của …

Back To Top