Từ khóa: tập tin ADB

Làm thế nào để Sideload ROM và Mods sử dụng ADB Sideload

Android là một nền tảng mạnh mẽ của sự phát triển điện thoại thông minh đang được tiến hành. Android SDK (Software Development Kit) chứa các phiên bản Android, các hàm API cần thiết cũng như các công cụ hỗ trợ lập trình khác và JDK (Java Development Kit) dùng để tạo ra môi trường thực …

Back To Top