Từ khóa: sync contact

Hướng dẫn đồng bộ hình ảnh cho danh bạ Android với Facebook

Trong danh bạ điện thoại của bạn thường thì có phần hiển thị avata nhưng mỗi khi bạn nhập thì hơi phiền phức nếu bạn muốn hiển thị avata đúng người, nhưng nay nhờ công nghệ phát triển nên chúng ta có thể đồng bộ hóa hình ảnh trên facebook với danh bạ điện thoại. …

Back To Top