Từ khóa: Swipe to Reply

Cách bật tính năng vuốt để trả lời trên WhatsApp cho Android

Kể từ sự xuất hiện của Telegram, chúng tôi đã thấy một sự cải tiến mạnh mẽ về khả năng cảm ứng trên các ưng dụng nhắn tin và trong số đó có WhatsApp. WhatsApp là ứng dụng nhắn tin được sử dụng nhiều nhất trên nhiều nền tảng, với hơn 450 triệu người dùng mỗi ngày …

Back To Top