Từ khóa: sony mở khóa bootloader

Sony cung cấp bootloader mới cho phép cài đặt các bản ROM ngoài dễ hơn

Từ Sony Ericsson Xperia X10 (thiết bị đầu tiên được phát hành chạy hệ điều hành Android) cho đến Sony Xperia Z3 chưa bao giờ cho phép các thiết bị được quyền khởi động từ phân vùng phục hồi (recovery partition). Việc khởi động từ recovery là yêu cầu gần như cơ bản nhất để cài đặt …

Back To Top