Từ khóa: safe mode android

Cách vào chế độ safe mode Android

Cũng giống như trên hệ điều hành windows, hệ sinh thái android cũng có chế độ safe mode, chế độ này dùng để khởi chạy các ứng dụng được cài đặt sẵn của android mà không khởi chạy các ứng dụng cài thêm trên Google Play Store. Trong quá trình sử dụng điện thoại android …

Back To Top