Từ khóa: ROM Cyanogen

Kiểm tra Android Permissions trước khi cài đặt ứng dụng cho thiết bị Android

Android Permissions chắc hẳn nhiều bạn chưa biết tác dụng và ỹ nghĩa cụ thể của nó. Tuy nhiên nếu bạn là người dùng quen thuộc thì chắc hẳn bạn biết rõ nó là gì. Nhưng hầu hết mọi người khi sử dụng đều chấp nhận điều khoản và điều kiện thật sự khá là …

Back To Top