Từ khóa: Restore IMEI

Sao lưu và phục hồi IMEI trên các thiết bị Samsung Galaxy không cần Root

IMEI có tên tiếng anh là International Mobile Equipment Identity, là một dãy kỹ tự được nhà sản xuất gán cho các thiết bị khác nhau, các dãy ký tự này luôn luôn không trùng nhau nhằm đảm bảo tính bảo mật của thiết bị. Trong thời gian sử dụng không may mà bạn làm mất …

Back To Top