Từ khóa: quản lý cảm biến

Tùy chỉnh màn hình điện thoại Android của bạn tắt bật tự động

Những điều mà bạn làm nhất trong điện thoại của bạn là gì? Nghe nhạc? Chụp ảnh?… Điều mà bạn làm nhất là để khóa và mở khóa điện thoại của bạn bằng cách sử dụng nút khóa nhỏ. Bây giờ, nếu bạn nhấn một nút rất nhiều có thể làm hư hại. Nó cũng …

Back To Top