Từ khóa: phương pháp Root

Hướng dẫn root thiết bị Android với Towelroot

Chúng ta đều biết các quyền lợi mà việc Root đem lại cho người dùng. Nó mở ra một tập hợp toàn bộ các cánh cửa để bạn có thể toàn quyền với thiết bị của mình. Tùy chỉnh phông chữ, thay đổi độ phân giải, cài đặt các ứng dụng trả tiền,… Mặc dù đây …

Back To Top