Từ khóa: Mã QR

Dễ dàng chia sẻ tập tin giữa các máy điện thoại với Shoot

Nếu bạn đang tìm kiếm cách để chia sẻ các tập tin từ máy tính của bạn vào điện thoại của bạn, nhưng không có cách nào tốt hơn so với “Portal” bởi Pushbullet. Nhưng nếu bạn muốn gửi các tập tin đa nền tảng trong hệ sinh thái di động, bạn có thể sử dụng “BitTorrent …

Back To Top