Từ khóa: Firmware Android 6.0 Stock

Cài đặt Android 6.0 Marshmallow cho Nexus 4 với ROM AOSP

Hầu hết các thiết bị Nexus đều đã được cập nhật lên phiên bản Android 6.0 Marshmallow thông qua giao thức OTA, nhưng Nexus 4 lại không có trong danh sách được nhận bản cập nhật đó. Đó là điều đáng tiếc đối với người dùng Nexus 4, nhưng điều đó không nản lòng người dùng mà …

Back To Top