Từ khóa: Double Tap để Wake

Kích hoạt tính năng Double Tap cho Wake trên Nexus 6P

Double Tap (chạm đúp) để Wake được giới thiệu bởi Nokia trên chiếc Nokia N9 trong năm 2011. Kể từ đó, LG đã phổ biến rộng rãi tính năng này với thiết lập riêng với mã Knock On, cho phép bạn sử dụng một số thao tác để mở khóa điện thoại thông minh của bạn, khởi …

Back To Top