Từ khóa: Disable Notifications

Tắt thông báo ứng dụng trên thiết bị Android

Thông báo ứng dụng trên điện thoại android rất hữu ích nhưng đôi kho nó cũng làm phiền, đặc biệt là từ facebook và gmail, để khắc phục tình trang này thì bạn tắt thông báo của ứng dụng. Sau đây là hướng dẫn để tắt thông báo ứng dụng trên điện thoại andriod. Hướng …

Back To Top