Từ khóa: dark

Tính năng Chế độ tối trong WhatsApp cuối cùng cũng xuất hiện

Không ai có thể phủ nhận thực tế rằng WhatsApp đang liên tục phát triển với việc bổ sung các tính năng mới. Tất cả các tính năng này lần đầu tiên xuất hiện trong phiên bản beta (dành cho người thử nghiệm bản beta) trước khi chuyển sang bản ổn định. Gần đây, chúng tôi đã …

Back To Top