Từ khóa: CyanogenMod Apps

Cài đặt CM Apps trên bất kỳ thiết bị Android

Đối với người dùng đã tìm hiểu về một số tuyệt với CyanogenMod Apps và sau đó bị thất vọng khi nhận ra rằng bạn không thể có họ, bài này là dành cho bạn. Hầu hết các CM Apps chỉ tồn tại cho Oneplus One và điện thoại Sony Ericsson. Nhưng điều này đang thay đổi. …

Back To Top